Koncepce nové účetní legislativy - vyhodnocení veřejné konzultace

18. 4. 2019

Ministerstvo financí děkuje všem osobám, které věnovaly svůj čas veřejné konzultaci k materiálu - Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030. Veškeré podněty a komentáře byly zpracovány způsobem, který umožní pokračování další odborné diskuse k vybraným tématům. Více informace MF ČR.