Finanční zpravodaj číslo 25/2020

26. 10. 2020

- Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz