Finanční zpravodaj číslo 20/2020

2. 10. 2020

- Pokyn č. GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Zdroj: www.mfcr.cz