Finanční zpravodaj číslo 19/2021

22. 4. 2021

POKYN č. MF-18 k výši a konstrukci výpočtu úroku z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. 1. 2021

Zdroj: www.mfcr.cz