Finanční zpravodaj číslo 18/2021

13. 4. 2021

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz