Finanční zpravodaj číslo 10/2022

23. 6. 2022

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Zdroj: www.mfcr.cz