Finanční zpravodaj číslo 1/2021

4. 1. 2021

Pokyn GFŘ – D – 48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Zdroj: www.mfcr.cz