Dopis prezidentky Svazu účetních ČR ministrovi průmyslu a obchodu

28. 2. 2021

Svaz účetních ČR se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v souvislosti s usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

Navržené opatření neobsahuje výjimku pro osoby a firmy poskytující své služby v rámci živnosti „Účetní poradenství, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.  Svaz účetních ČR upozorňuje, že zejména v sektoru malých a středních firem, což činí cca 80 % podnikatelů v naší republice, jsou účetní agendy zajišťovány externě. V následujících dnech stojíme před nezbytným úkolem zpracovat zaměstnancům z tohoto sektoru mzdy a zúřadovat případné dávky nemocenské, ošetřovného, včetně krizového, a zaměstnavatelům zabezpečit nezbytné peněžní toky též v rámci podkladů pro dotace z programu Antivirus. Tyto práce nejde nikterak odsunout.

Obdobně nadcházející přiznání k dani z přidané hodnoty, vč. kontrolních hlášení jsou agendy, které prvotně vychází z účetních systému a pro chod státu je nezbytné uvedená podání učinit, pokud možno včas, aby již tak zasažená státní ekonomika mohla vyměřovat daně a plánovat své finanční toky. Konečně též aktuálně připravovaná přiznání k dani z příjmů vycházejí z podkladů vycházejících z účetnictví.

Celý dopis naleznete zde