Daňový balíček 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů

31. 12. 2020

Daňový balíček 2021 byl 31. 12. 2020 publikován ve Sbírce zákonů (částka 246). Jedná se o zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, jeho základní účinnost je od 1. 1. 2021. Novelizuje např. zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani z přidané hodnoty či zákon o spotřebních daních.

Přehled nejdůležitějších změn - viz informace MF ČR.