Daňový balíček 2019 - komentář

29. 3. 2019

Dočkali jsme… daňový balíček je konečně po dlouhém očekávání na světě, myslela jsem si před několika roky, kdy vyšla jedna z novel zákona o DPH, že nemůže být méně vhodný termín pro účinnost zákona uprostřed léta a ještě na konci měsíce ….., ale bohužel může. Dlouho očekávaná novela s avizovanou účinností od 1. ledna 2019 je účinná nakonec až 1. dubna 2019 a vyšla ve Sbírce zákonů 27. března! pouhých 5 dnů!! před účinností zákona  a  některá ustanovení jsou dokonce účinná okamžikem zveřejnění ve Sbírce zákonů (nový typ dokladu „poukaz“ a novinky v režimu MOSS). Nekomentovala bych to, kdyby nebylo pro účetní nejhektičtější období roku, kdy neví, „kde jim hlava stojí“ kvůli splnění termínu pro podání daňových přiznání a do toho dost zásadních změn v novele zákona o DPH, které bychom měli nastudovat do pondělí 1. dubna. Ale už jsme si bohužel zvykli, že změny zákonů řešíme prostě „za pochodu“, pak samozřejmě vznikají chyby, které mohou mít dalekosáhlé důsledky.

Seznamte se proto se změnami co nejdříve, hlavně v oblasti DPH, není jich málo a některé z nich jsou pro praxi velmi důležité, např. zrušení zaokrouhlování výše daně, změna výpočtu daně z ceny celkem (už se nebudou používat koeficienty), změny v zaokrouhlování na celou korunu, definice obvyklé ceny! A mnoho dalších.

Do zákona o daních z příjmů se vrací výdajové paušály v původní výši, takže snížené na polovinu použijeme pouze pro rok 2018, ale toto ustanovení ZDP budeme řešit až za rok.

Ing. Dana Vanke - certifikovaná účetní, členka Metodické rady Svazu účetních ČR, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky