Další krok v přípravě nové účetní legislativy

13. 5. 2019

Dnešní rozšířené zasedání Národní účetní rady navázalo na veřejnou diskusi ke koncepci nové účetní legislativy. Řízenou diskusi vedl JUDr. Bauer z Ministerstva financí. Své podněty k připravované legislativě diskutovaly kromě členských organizací Národní účetní rady (Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních ČR a Vysoká škola ekonomická) všechny organizace, které k připravované legislativě zaslaly své podněty. Šlo např. o zástupce podnikatelů, pojišťoven, bank, odborových svazů, Rady pro veřejný dohled nad auditem, České národní banky či partnerské ACCA. Společnou diskusí jsme směřovali k průniku myšlenek, jež povedou k co nejefektivnější úpravě účetnictví. Svaz účetních České republiky reprezentovali všichni oficiální zástupci profese v Národní účetní radě – prezidentka Magdalena Králová, předsedkyně metodické rady Simona Pacáková, člen výkonného výboru Miloslav Hejret a členka metodické rady Alice Šrámková. Svaz účetních České republiky mimo jiné podpořil též posílení vlivu účetních v procesu vypracování a validace účetních závěrek, na němž by se významnou měrou měli podílet absolventi Systému certifikace účetní profese či IFRS specialisté.