7. ročník odborného semináře Národní účetní rady

17. 12. 2016

7. ročník tradičního odborného semináře Národní účetní rady se uskutečnil v pátek 2. prosince 2016 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Seminář byl zaměřen na praktické aspekty sestavení první účetní závěrky podle účetních předpisů novelizovaných od 1. ledna 2016. Pozornost byla zaměřena zejména na nový obsah a strukturu účetní závěrky a účetních výkazů, nové povinnosti v oblasti sestavení konsolidované účetní závěrky a novinky v auditu účetních závěrek. Seminář byl určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítávala do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin. Za Svaz účetních České republiky mimo jiné přednášející přednesla svůj příspěvek Nová struktura účetních výkazů podle kategorií účetních jednotek a Převodový můstek v novém Českém účetním standardu č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016 prezidentka Svazu účetních České republiky Ing. Jana Pilátová.

Jana Pilátová – Nová struktura účetních výkazů
Alice Šrámková – Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví
Simona Pacáková – Audit středních a velkých účetních jednotek – nestátní neziskové organizace
Ladislav Mejzlík – Účetní závěrka, koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi
David Bauer – Koncept prací k nové účetní legislativě
Petr Vácha – Vzorová příloha k účetní závěrce – dle doporučení KA ČR, Zveřejňování nefinančních informací
Jiří Pelák – Případové studie, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích
Irena Liškařová – Co nového byste měli vědět o auditu, i když nejste auditorem, novela zákona o auditorech
Tomáš Vyhnánek – Regulace účetnictví