Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2022

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2022

Účetní metody - metoda časového rozlišení * Nový zákon o účetnictví

249 Kč 155 Kč 138,39 Kč bez DPH

V úvodním článku prosincového čísla bychom Vás rádi seznámili s návrhem nového zákona o účetnictví tak, jak byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení. Shrneme si, jaké významné změny by měla nová právní úprava přinést, a to i ve vazbě na neziskové účetní jednotky, popř. účetní jednotky veřejného sektoru.
V dalších odborných blocích se věnujeme problematice časového rozlišení u některých vybraných účetních jednotek, jakými jsou např. organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, či změnám ve finančních výkazech územních rozpočtů (FIN 2-12 M) pro rok 2022.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2022