Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2023

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2023

Význam reportingu pro nestátní neziskové organizace * Elektronická faktura

299 Kč 239 Kč 213,39 Kč bez DPH

Hospodaření s veřejnými prostředky je upraveno zákonem o rozpočtových pravidlech a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato rozpočtová pravidla mohou zavazovat i soukromoprávní subjekty, pokud jsou příjemci státních dotací či návratných finančních výpomocí. Pokud nesplní podmínky jejich čerpání, hrozí jim sankce v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně. V rámci dané problematiky řešil Nejvyšší správní soud ČR zajímavou kauzu, s podstatou projednávaného případu se můžete seznámit v aktuálním vydání našeho časopisu.
Elektronická fakturace zaznamenala rychlý rozvoj a v praxi je obecně stále více využívána. Tento trend se však pomalu prosazuje u vybraných účetních jednotek. Co je příčinou? Jednou z nich je skutečnost, že nakládání s elektronickou fakturou je v organizacích veřejného sektoru značně složitější. Konkrétními problémy se zabýváme v jednom z dalších odborných příspěvků.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2023