Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 6/2021

Účetnictví č. 6/2021

Finanční analýza * Výplata podílů na zisku a záloh na podílech na zisku po novele ZOK

169 Kč 153,64 Kč bez DPH

Finanční analýza představuje významný nástroj pro finanční řízení podniku. Jejím úkolem je posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. Slouží jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, současně je kontrolou úspěšnosti rozhodnutí, která již byla přijata. Seznámíme vás s metodami analýzy absolutních a poměrových ukazatelů a s některými bankrotními a bonitními modely.
Novela zákona o obchodních korporacích přinesla od 1. 1. 2021 řadu změn, mj. i v oblasti výplaty podílů na zisku. Podrobněji si vysvětlíme, jaké zákonné podmínky pro jejich výplatu musí být splněny (bilanční testy a test insolvence) a kdy je možné vyplatit zálohy na podíly na zisku, nechybí ani související účetní pohled.
V rámci toho čísla se věnujeme např. i některým sporným otázkám ve vazbě na vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Kompletní obsah Účetnictví č. 6/2021