Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 6/2021

Účetnictví č. 6/2021

Finanční analýza * Výplata podílů na zisku a záloh na podílech na zisku po novele ZOK

169 Kč 135 Kč 122,73 Kč bez DPH

Finanční analýza představuje významný nástroj pro finanční řízení podniku. Jejím úkolem je posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. Slouží jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, současně je kontrolou úspěšnosti rozhodnutí, která již byla přijata. Seznámíme vás s metodami analýzy absolutních a poměrových ukazatelů a s některými bankrotními a bonitními modely.
Novela zákona o obchodních korporacích přinesla od 1. 1. 2021 řadu změn, mj. i v oblasti výplaty podílů na zisku. Podrobněji si vysvětlíme, jaké zákonné podmínky pro jejich výplatu musí být splněny (bilanční testy a test insolvence) a kdy je možné vyplatit zálohy na podíly na zisku, nechybí ani související účetní pohled.
V rámci toho čísla se věnujeme např. i některým sporným otázkám ve vazbě na vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Kompletní obsah Účetnictví č. 6/2021