Účetnictví č. 6/2021

Finanční analýza představuje významný nástroj pro finanční řízení podniku. Jejím úkolem je posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. Slouží jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, současně je kontrolou úspěšnosti rozhodnutí, která již byla přijata. Seznámíme vás s metodami analýzy absolutních a poměrových ukazatelů a s některými bankrotními a bonitními modely.
Novela zákona o obchodních korporacích přinesla od 1. 1. 2021 řadu změn, mj. i v oblasti výplaty podílů na zisku. Podrobněji si vysvětlíme, jaké zákonné podmínky pro jejich výplatu musí být splněny (bilanční testy a test insolvence) a kdy je možné vyplatit zálohy na podíly na zisku, nechybí ani související účetní pohled.
V rámci toho čísla se věnujeme např. i některým sporným otázkám ve vazbě na vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2021

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 6/2021

Strouhal J.: Finanční analýza 

Rázková J.: Výplata podílů na zisku a záloh na podílech na zisku po novele zákona o obchodních korporacích 

Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení výkazů 

Na hodině účetnictví 

Dvořák V.: Daňová překvapení 

Nesrovnal J., Hajdušek T.: Nová možnost zpětného uplatnění daňové ztráty – některé praktické aspekty 

Hlavinová M., Pilíková J.: Nové povinnosti podle AML zákona od roku 2021 (2.) 

Čech P.: Nová úprava evidence skutečných majitelů – nové povinnosti i sankce za jejich nesplnění (1. část) 

Jouza L.: Zákoník práce nelze porušovat ani v době pandemie 

Dotazy a odpovědi 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Červenec 2021 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí