Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 5/2022

Účetnictví č. 5/2022

Výroční zprávy a valné hromady

189 Kč 171,82 Kč bez DPH

Na výroční zprávy a další zprávy (zpráva o vztazích, zpráva o nefinančních informacích aj.), které vyhotovují a zveřejňují účetní jednotky, je kladeno velké množství požadavků. Legislativně je nutné vycházet nejen ze zákona o účetnictví, ale také z celé řady dalších právních předpisů, které upravují zřízení a vznik různých typů právnických osob. Květnové číslo Účetnictví je věnováno výročním zprávám a všemu, co s nimi přímo či nepřímo souvisí, vč. povinností, které má při jejich ověřování auditor, schvalování a zveřejňování. Zaměřuje se také na problematiku rozdělení zisku (či jiných vlastních zdrojů) a rozebírá omezující pravidla pro výplatu podílu na zisku (bilanční testy, test insolvence, test zápisu skutečných majitelů).
Cizoměnové zálohy, ať již poskytnuté, nebo přijaté, jsou oblastí, která se dočkala úpravy i v rámci interpretací vydávaných Národní účetní radou. Řešení a účetní postupy pro jejich vykazování obsažené v I-43 a I-47 shrnuje další odborný příspěvek.

Kompletní obsah Účetnictví č. 5/2022