Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 2/2021

Účetnictví č. 2/2021

Správně zvolená metoda účetního odpisování DHM zvyšuje kvalitu účetní závěrky

169 Kč 153,64 Kč bez DPH

Nastavení správného účetního odpisového plánu každého dlouhodobého hmotného majetku přispívá k vyšší kvalitě vykazovaných informací v účetní závěrce. Jak by tedy účetní jednotky měly správně postupovat při volbě metody účetních odpisů? Přechodný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je titulem pro vznik odloženého daňového závazku nebo pohledávky. Jednotlivé účetní metody odpisování i výpočet odložené daně si ukážeme na konkrétních příkladech.
Velká novela zákona o obchodních korporacích nabyla účinnosti 1. 1. 2021. Snažili jsme se pro Vás zmapovat vybrané důležité změny, které mají vazbu na účetnictví a audit.
Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám řadu povinností, s jejich neplněním spojuje přestupkovou odpovědnost a ukládá poměrně vysoké pokuty. Nabízíme Vám jejich detailnější přehled.
Od 1. 1. 2021 se změnily podmínky pro dobrovolný režim zdaňování nájmu nemovitých věcí DPH, které s sebou přináší i povinnost pronajímatelů provést případnou úpravu odpočtu daně v posledním zdaňovacím období kalendářního roku. Vysvětlíme si, k jakým konkrétním změnám došlo.

Kompletní obsah Účetnictví č. 2/2021