Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 12/2022

Účetnictví č. 12/2022

Struktura výkazů účetní závěrky a zdroje pro jejich sestavení * Převedení dovolené do roku 2023

189 Kč 120 Kč 107,14 Kč bez DPH

Blíží se konec roku a s ním i období účetních závěrek. Sestavení účetních výkazů a přílohy v účetní závěrce je vyvrcholením celého účetního období. Společně si podrobněji projdeme obsah jednotlivých položek rozvahy v plném rozsahu, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu v druhovém členění a přehledu o peněžních tocích s odkazem na zdroje, ze kterých se při jejich sestavení čerpá. Povinnou součástí účetní závěrky je příloha - vysvětlíme si, jaké rozdíly v obsahu a rozsahu jsou pro jednotlivé kategorie účetních jednotek. Pozornost věnujeme i struktuře přehledu o změnách vlastního kapitálu a jeho vazbám na rozvahu.
Nabízíme Vám také další díl ze seriálu věnovaného e-commerce obchodům, tentokrát jsme se zaměřili na prodej přes digitální platformy.
Zákoník práce umožňuje převedení dovolené do následujícího kalendářního roku, ovšem za určitých podmínek. Co je třeba splnit, si objasníme v části věnované pracovněprávní oblasti.

Kompletní obsah Účetnictví č. 12/2022