Účetnictví č. 12/2022

Blíží se konec roku a s ním i období účetních závěrek. Sestavení účetních výkazů a přílohy v účetní závěrce je vyvrcholením celého účetního období. Společně si podrobněji projdeme obsah jednotlivých položek rozvahy v plném rozsahu, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu v druhovém členění a přehledu o peněžních tocích s odkazem na zdroje, ze kterých se při jejich sestavení čerpá. Povinnou součástí účetní závěrky je příloha - vysvětlíme si, jaké rozdíly v obsahu a rozsahu jsou pro jednotlivé kategorie účetních jednotek. Pozornost věnujeme i struktuře přehledu o změnách vlastního kapitálu a jeho vazbám na rozvahu.
Nabízíme Vám také další díl ze seriálu věnovaného e-commerce obchodům, tentokrát jsme se zaměřili na prodej přes digitální platformy.
Zákoník práce umožňuje převedení dovolené do následujícího kalendářního roku, ovšem za určitých podmínek. Co je třeba splnit, si objasníme v části věnované pracovněprávní oblasti.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 12. 2022

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 12/2022

Müllerová L.: Struktura výkazů účetní závěrky a zdroje pro jejich sestavení

Komora auditorů České republiky bilancovala svoji činnost a zvolila nové vedení (Grygar Z.)

Směrná účtová osnova: Účtová skupina 19 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Na hodině účetnictví a daní

Porubanová K.: Dlouhodobé a krátkodobé účty u pohledávek a závazků (převzato z DPL)

Zdražil V.: E-commerce obchody s důrazem na prodej přes tzv. digitální platformu

Jouza L.: Převedení dovolené do roku 2023

Nesrovnal J.: Některé daňové konsekvence související s agresí Ruské federace na Ukrajině

25 let certifikace účetní profese (Zemánek L.)

Rejstřík 2022

Stručný rejstřík pojmů

Tisková zpráva: Kvalitu účetních služeb zhoršuje chybějící legislativa, neznalost trhu i nedostatek účetních. Postihy jdou za podnikateli

Platební povinnosti: Leden 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Nabídka vzdělávacích akcí