Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 1/2023

Účetnictví č. 1/2023

Sankce a přestupky * Kryptoměny v účetnictví

239 Kč 217,27 Kč bez DPH

Rychle se rozvíjející oblast kryptoměn se stala námětem pro řadu odborných článků i diskuzí na webových portálech. Možností, jak s nimi nakládat, je celá řada – lze je nakoupit za účelem investice, využít jako platební prostředek (inkasovat pohledávky, hradit závazky) nebo je těžit. Nabízíme Vám přehledný výklad, který se zaměřuje na účtování jednotlivých operací v závislosti na způsobu využití kryptoměn a obsahuje i pohled zákona o DPH.
Další oblastí, které věnujeme pozornost, jsou sankce v praxi podnikatelů. Pro účely účetnictví je třeba rozlišit sankce smluvní (podle občanského zákoníku) a nesmluvní (např. podle daňového řádu, zákona o účetnictví aj). Při účtování o nákladových a výnosových položkách z titulu smluvních sankcí se uplatní tzv. akruální princip, provádí se bez ohledu na to, zda byly zaplaceny, či nikoliv. Naopak zákon o daních z příjmů pro daňové posouzení (zahrnutí do základu daně) upřednostňuje hledisko skutečně zaplacených výdajů či uhrazených příjmů. Účetní a daňový postup si vysvětlíme na konkrétních příkladech.
Každý plátce DPH by měl znát pravidla pro opravy odpočtu daně na vstupu. Umožní mu to nejen maximálně využít možností odpočtu DPH v souladu s podmínkami stanovenými zákonem, ale i se vyhnout případným doměrkům daně ze strany správce daně. Uvedené problematice se věnujeme v rámci daňové rubriky.

Kompletní obsah Účetnictví č. 1/2023