Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 1/2022

Účetnictví č. 1/2022

Účetní závěrka pokaždé jinak

189 Kč 171,82 Kč bez DPH

Lednové číslo Účetnictví č. 1/2022 je v převážné míře věnováno problematice účetní závěrky podnikatelů. Podnikatelský subjekt předně musí určit, do jaké kategorie účetních jednotek spadá a zda podléhá zákonnému auditu. Je tedy namístě si připomenout kritéria pro kategorizaci účetních jednotek i pro povinný audit, a to ve vazbě na rozsah sestavení a zveřejnění účetní závěrky. Na konkrétních příkladech si také vysvětlíme, jak postupovat při opravě významných chyb minulých let a jaké dopady mají tyto opravy do účetních výkazů a přílohy v účetní závěrce. Pozornost věnujeme i vybraným problémům vztahujícím se k přepočtu cizí měny na českou měnu při sestavování účetní závěrky, zde především opravným položkám k pohledávkám vzniklým v cizí měně. Dozvíte se také, jak připravit účetní jednotku na audit.

Kompletní obsah Účetnictví č. 1/2022