Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 9/2021

Metodické aktuality č. 9/2021

Změny zákona o DPH od 1. 10. 2021

129 Kč 69 Kč 61,61 Kč bez DPH

Změny v oblasti elektronického obchodování vyplývající z evropských předpisů nabyly účinnosti od 1. 7. 2021. Do našeho právního řádu se však nová pravidla pro uplatňování DPH promítla až s účinností od 1. 10. 2021, a to novelou zákona o DPH vyhlášenou pod č. 355/2021 Sb. Do konce září tak bylo možné postupovat buď podle dosavadního znění českého zákona, anebo na základě přímého účinku evropské směrnice aplikovat novelizovaná pravidla (ve většině případů). Změny obsažené v novele se týkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem či dovozců zboží ze třetí země. Dílčí změny byly provedeny i pro provádění oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky. Vše podrobně vysvětluje ve svém odborném komentáři Ing. Václav Benda, specialista na DPH. 
Při řešení účetních a daňových problémů vám mohou pomoci stanoviska k dotazům z praxe.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 9/2021