Metodické aktuality č. 9/2021

Změny v oblasti elektronického obchodování vyplývající z evropských předpisů nabyly účinnosti od 1. 7. 2021. Do našeho právního řádu se však nová pravidla pro uplatňování DPH promítla až s účinností od 1. 10. 2021, a to novelou zákona o DPH vyhlášenou pod č. 355/2021 Sb. Do konce září tak bylo možné postupovat buď podle dosavadního znění českého zákona, anebo na základě přímého účinku evropské směrnice aplikovat novelizovaná pravidla (ve většině případů). Změny obsažené v novele se týkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem či dovozců zboží ze třetí země. Dílčí změny byly provedeny i pro provádění oprav základu daně v případě nedobytné pohledávky. Vše podrobně vysvětluje ve svém odborném komentáři Ing. Václav Benda, specialista na DPH.
Při řešení účetních a daňových problémů vám mohou pomoci stanoviska k dotazům z praxe.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 11. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2021

Změny zákona o DPH od 1. 10. 2021
Ing. Václav Benda

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. Změny zákona o DPH od 1. 10. 2021

1. Úvod

2. Základ a výpočet daně a oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
2.1. Základ a výpočet daně
2.2. Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
2.2.1. Opravu základu daně ze strany věřitele
2.2.2. Oprava odpočtu daně ze strany dlužníka
2.2.3. Snížení odpočtu při zrušení registrace dlužníka

3. Prodej zboží na dálku
3.1. Místo plnění při prodeji zboží na dálku
3.2. Prodej zboží na dálku z tuzemska do jiného členského státu
3.3. Prodej zboží na dálku z jiného členského státu do tuzemska

4. Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní
4.1. Prodej dovezeného zboží usnadněný provozovatelem elektronického rozhraní
4.2. Dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné k dani na území EU usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní
4.3. Registrace provozovatele elektronického rozhraní a zahraniční osoby a vedení evidence pro účely DPH

5. Osvobození od daně při dovozu zboží

6. Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

7. Zvláštní režim jednoho správního místa
7.1. Obecná pravidla a základní pojmy
7.2. Registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa
7.3. Zdaňovací období, podávání daňového přiznání a vedení evidence
7.4. Režim mimo EU
7.5. Režim EU
7.6. Dovozní režim

II. Stanoviska k dotazům

1. Nákup elektronických knih
2. Konsignační sklad zřízený u českého plátce DPH
3. Minimální mzda, příplatky ke mzdě, práce přesčas a její evidence
4. Dovoz zboží – účtování
5. Autorské honoráře – sazba DPH
6. Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní a pojistné na sociální a zdravotní pojištění
7. Úprava odpočtu DPH u nájmu bytové jednotky
8. Refundace mzdových nákladů zaměstnance
9. Nájem nemovitých věcí a obrat pro zákonnou registraci k DPH
10. Úrazové pojištění pro člena představenstva
11. Nákup ojetého osobního auta z Německa
12. Přijaté práce na nemovité věci

Okénko odborné angličtiny