E-knihovna

Účetnictví č. 5/2022
PDF

Účetnictví č. 5/2022

Výroční zprávy a valné hromady

160 Kč 129 Kč
Účetnictví č. 4/2022
PDF

Účetnictví č. 4/2022

Účetnictví podnikatelů - fyzických osob | K připravovanému novému zákonu o účetnictví

160 Kč 129 Kč
Účetnictví č. 3/2022
PDF

Účetnictví č. 3/2022

Účetní odhady v souvislosti se znehodnocením dlouhodobých nefinančních aktiv | Cizí měna v dotacích

160 Kč 129 Kč
Účetnictví č. 2/2022
PDF

Účetnictví č. 2/2022

Odhady v účetnictví v souvislosti s odpisováním dlouhodobých nefinančních aktiv

160 Kč 129 Kč
Účetnictví č. 1/2022
PDF

Účetnictví č. 1/2022

Účetní závěrka pokaždé jinak

160 Kč 129 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2022
PDF

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2022

Účetní metody - metoda časového rozlišení | Nový zákon o účetnictví

210 Kč 169 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2022
PDF

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 3/2022

Vybrané aspekty výběru auditora v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek

210 Kč 169 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2022
PDF

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2022

Fond kulturních a sociálních potřeb * Promlčení přestupků účetních jednotek

210 Kč 169 Kč
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2022
PDF

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2022

Fond kulturních a sociálních potřeb | Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

210 Kč 169 Kč
Metodické aktuality č. 10/2021
PDF

Metodické aktuality č. 10/2021

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností za rok 2021

109 Kč 69 Kč
Metodické aktuality č. 9/2021
PDF

Metodické aktuality č. 9/2021

Změny zákona o DPH od 1. 10. 2021

109 Kč 69 Kč
Metodické aktuality č. 8/2021
PDF

Metodické aktuality č. 8/2021

Převodní ceny v České republice v aktuální praxi roku 2021

109 Kč 69 Kč