Vzdělávací seminář:
Účetnictví organizací veřejného sektoru – Vlastní zdroje - ONLINE

Číslo semináře / VS: 39480

Přednáší Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy
Termín úterý 12. března 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ONLINE

Program semináře

Určeno

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším zájemcům.

Cíl

Cílem semináře je seznámit posluchače s jednotlivými ustanoveními účetní legislativy pro vybrané účetní jednotky v oblasti vlastních zdrojů. Seminář je koncipován pro středně pokročilé a středně zkušené posluchače, kteří se nejen chtějí ujistit ve svých znalostech v dané oblasti, ale také si chtějí doplnit znalosti o složitější a méně časté případy, které v souvislosti s vlastními zdroji mohou nastat a diskutovat o jednotlivých účetních úskalích těchto transakcí, včetně případných přípustných alternativ.

Obsah

  • zopakování některých obecných účetních zásad a pravidel aplikovaných v ČÚS č. 709, 
  • zákon o účetnictví a vyhláška č. 410/2009 Sb. – zopakování relevantních pravidel pro oblast vlastních zdrojů, 
  • ČÚS 709 – Vlastní zdroje – Účtování na účtech vlastních zdrojů (jmění účetní jednotky a účtování bezplatných převodů, zvláštní důraz na časové rozlišování přijatých investičních transferů, majetek určený k prodeji a reálná hodnota, opravy minulých období, především v souvislosti s majetkem) – vše včetně méně častých případů,
  • vnitřní předpisy v oblasti vlastních zdrojů a souvisejících oblastech.
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH