Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2020

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2020

Přehled o peněžních tocích pro vybrané účetní jednotky

210 Kč 110 Kč 100,00 Kč bez DPH

 

Přehled o peněžních tocích doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty a poskytuje informace tom, jaké činnosti účetní jednotky generují peníze a na co jsou peníze vynakládány v příslušném období. Pro vybrané účetní jednotky, splňující obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2 zákona o účetnictví, je povinnou součástí účetní závěrky. Jaká je vazba tohoto výkazu na účetnictví, jaké metody lze použít pro jeho sestavení, jaké významné informace lze z něj vyčíst a využít pro analýzu činnosti příslušné organizace? To vše si vysvětlíme na konkrétních příkladech.
V dalším odborném příspěvku jsme se zaměřili na vymezení a pravidla vykazování finančního majetku v účetnictví vybraných účetních jednotek. Pozornost věnujeme oceňování jednotlivých druhů finančního majetku, zejména cenných papírů.
Seznámíme vás i s novinkami v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS), který v tomto roce oslavil 10 let od svého spuštění v rámci projektu vytvoření účetnictví státu.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 2/2020