Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2019

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2019

Ztráta z hospodářské činnosti vykazovaná v účetní závěrce vybrané účetní jednotky

170 Kč 135 Kč 122,73 Kč bez DPH

Pokud vybraná účetní jednotka vykazuje ztrátu z hospodářské činnosti, je třeba se zaměřit na oblast vykazování nákladů na tuto činnost. Konkrétní zjištění mohou vést k neschválení účetní závěrky či dokonce k zastavení hospodářské činnosti. Platná legislativa upravující účetnictví vybraných účetních jednotek neobsahuje žádné metody pro rozdělování nepřímých nákladů na hlavní a hospodářskou činnost. Jak tedy v praxi postupovat? V aktuálně zařazeném článku se zamýšlíme nad možnými přístupy.
Některé vybrané účetní jednotky mají povinnost sestavit pomocný analytický přehled a předávat ho do Centrálního systému účetních informací státu. Obecné informace k tomuto výkazu i konkrétní příklady účtování se zaměřením na vykazování v tomto výkazu obsahuje další odborný příspěvek aktuálního čísla časopisu.
Přehledným způsobem si připomeneme dvě změny ve mzdové oblasti pro rok 2019 – zvýšení minimální mzdy a související dopady do dalších právních předpisů a výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2019