Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 2/2020

Účetnictví č. 2/2020

Daňové přiznání pro podnikající právnické osoby 2019 aneb Účetní pohled na sestavování daňového přiznání

169 Kč 135 Kč 122,73 Kč bez DPH

 

Ve druhém čísle našeho odborného časopisu jsme se zaměřili na vybrané okruhy problémů při sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob. Připomeneme si vzájemné vazby mezi účetnictvím a jednotlivými řádky daňového přiznání. Je to právě účetní, která by měla mít dostatek relevantních informací o činnosti právnické osoby, aby mohla správně nastavit vedení účetnictví. Z něho pak čerpají potřebné informace daňoví odborníci při zpracování daňového přiznání.
Věnujeme se také otázce správného účtování a vykazování nákladů za audit či za zpracování přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem.
Pro vyjasnění některých sporných otázek ohledně tvorby a rozpouštění zákonných opravných položek k pohledávkám s ručiteli a více dlužníky byl daňovými poradci předložen příspěvek na Koordinační výbor. Jedním z cílů bylo také vyřešit, kdy je nutné tyto daňově účinné opravné položky zrušit. Seznámíme vás se závěry předkladatelů i stanoviskem GFŘ.
Z praktického pohledu se věnujeme i dalším tématům – výpočtu odpočtu DPH v krácené výši a jeho vypořádání po skončení kalendářního roku či solidárnímu zvýšení daně.

Kompletní obsah Účetnictví č. 2/2020