Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 2/2019

Účetnictví č. 2/2019

Konsolidovaná účetní závěrka - problematika zahrnutí vnučky v reálné hodnotě

157 Kč 97 Kč 88,18 Kč bez DPH

I v tomto čísle časopisu Účetnictví naleznete řadu zajímavých článků na aktuální témata. Která to jsou?
Hned na prvních stránkách Vás jistě zaujme odborný článek věnovaný problematice konsolidované účetní závěrky. Dozvíte se, jak správně postupovat pro účely konsolidace při přecenění podílu (akcie) týkající se další ovládané osoby – vnučky.
Od 1. 1. 2019 se zvýšila minimální mzda. Přinášíme přehled změn, ke kterým v návaznosti na to dochází v dani z příjmů fyzických sob.
V prvním čísle letošního ročníku jsme publikovali článek k ČÚS č. 018, který stanovuje základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých  závazků. Jeho dokončení Vám nabízíme v právě vycházejícím čísle.
Korespondence se správcem daně může být složitá, protože běžný poplatník nemá obvykle komplexní znalosti v oblasti správy daní. Daňovému řádu budeme věnovat sérii článků, v tom dnešním jsme se zaměřili na problematiku doručování.
Licenční smlouva – tento typ smlouvy definovaný v občanském zákoníku se stal obsahem dalšího odborného příspěvku.

Kompletní obsah Účetnictví č. 2/2019