Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 10/2020

Účetnictví č. 10/2020

Účtování dluhopisů * Koordinační výbor k odpisování majetku zděděného a darovaného

169 Kč 153,64 Kč bez DPH

V rámci série článků věnovaných dlouhodobému a krátkodobému finančnímu majetku jsme se tentokrát zaměřili na oceňování a účtování dluhopisů. Připomeneme si související právní úpravu v českých účetních předpisech a na konkrétních příkladech si vysvětlíme, jak bude o diskontovaných (bezkuponových) dluhopisech a o kuponových dluhopisech účtovat investor a jak bude při účtování postupovat jejich emitent. Příspěvek volně navazuje na článek o účtování akcií a podílů publikovaný v Účetnictví č. 8/2020.
Nemovité věci a jejich ocenění při pořízení z pohledu české účetní i daňové legislativy, včetně účetního zachycení vybraných způsobů pořízení (koupě, směna, vklad, vytvoření vlastní činností, bezúplatný převod) - to je další odborné téma, které by nemělo ujít Vaší pozornosti. Upozorníme Vás i na odlišnosti ve vztahu k úpravě obsažené v mezinárodních účetních standardech.
Koronavirová epidemie zasáhla řadu oblastí, výrazně ovlivnila také nájemní vztahy. Někteří podnikatelé se rozhodli setrvat ve stávajících pronajatých prostorech s využitím vládní podpory (odklad splatnosti nájemného, sleva na nájemném), jiní vypovědět nájemní smlouvu. Na stránkách našeho časopisu rozebíráme účetní dopady těchto podnikatelských rozhodnutí.

Kompletní obsah Účetnictví č. 10/2020