Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 6/2018

Metodické aktuality č. 6/2018

DPH u stavebních a montážních prací

119 Kč 69 Kč 62,73 Kč bez DPH

Jednou z problematických oblastí, která v praxi přináší nemalá úskalí, je uplatňování daně z přidané hodnoty u stavebních a montážních prací a dodání nemovitých věcí. Nejsme si jistí, o jaký typ nemovitosti z pohledu DPH se jedná, váháme, zda použít sníženou nebo základní sazbu DPH, kdy uplatnit režim přenesení daňové povinnosti nebo zda jsou splněny podmínky osvobození od daně při převodu nemovitosti. Zmapovat celou tuto širokou oblast Vám pomůže Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Vysvětlí Vám nejdůležitější pojmy a pravidla, se kterými zákon o dani z přidané hodnoty pracuje, i jak postupovat z hlediska uplatnění správné sazby daně či testování podmínek pro osvobození od daně. Poradí Vám i s případy, kdy stavební a montážní práce poskytují osoby neusazené v tuzemsku a místo plnění je v ČR anebo kdy naopak plátci tyto služby poskytují s místem plnění mimo ČR. To vše s využitím řady praktických příkladů, v jejichž rámci upozorňuje na časté chyby.
Dotazům z oblasti účetnictví a daní jsme dali prostor v závěrečné části tohoto čísla MA.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 6/2018