Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 4/2018

Metodické aktuality č. 4/2018

GDPR pro účetní a mzdové účetní

119 Kč 69 Kč 62,73 Kč bez DPH

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů občanů v evropském prostoru. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů vstoupí v účinnost od 25. května 2018 a týká se všech firem, institucí, živnostníků a on-line služeb, které pracují s osobními údaji klientů. GDPR zavádí celou řadu nových povinností a pravidel. Jejich platnost a dodržování bude muset každý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. To vše se na straně firem a dalších dotčených subjektů odrazí ve zvýšené administrativní zátěži, budou muset zavést nezbytná technická, organizační a procesní opatření a zdokumentovat, že zpracovávají pouze ta osobní data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná. Snadnější orientaci v problematice GDPR vám umožní článek Mgr. Zuzany Kohútové, která se věnuje i specifikům ve mzdové a účetní agendě a v personalistice.
V další části časopisu si zrekapitulujeme metody zamezení dvojího zdanění, které obsahují smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, dosud uzavřené Českou republikou. Nechybí ani odpovědi na aktuální dotazy z oblasti účetnictví a daní.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 4/2018