Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 10/2018

Metodické aktuality č. 10/2018

Účetní závěrka podnikatelů 2018

119 Kč 79 Kč 71,82 Kč bez DPH

Konec roku se nezadržitelně blíží a spolu s ním i povinnost sestavit účetní závěrku. Vlastnímu sestavení účetních výkazů a přílohy předchází vždy velký objem činností, v závěru běžného účetního období je třeba zaúčtovat celou řadu účetních operací. V rozšířeném vydání tohoto čísla Metodických aktualit jsme se snažili shrnout nejpodstatnější informace, abyste bez problémů a zbytečných chyb účetní uzávěrku a závěrku zvládli. Na úvod si společně připomeneme nejdůležitější změny v účetnictví podnikatelů pro rok 2018. Podrobněji se budeme věnovat inventarizaci majetku a závazků a jejímu řádnému provedení. V rámci uzávěrkových operací si zopakujeme hlavní zásady pro účtování odpisů, opravných položek, časového rozlišení, dohadných položek, odložené daně, splatné daně či rezervy na daň aj. Praktické příklady a přehledy vám pomohou správně zařadit účetní jednotku do příslušné kategorie a ve vazbě na ni pak i určit, v jakém rozsahu budete účetní závěrku sestavovat. Zopakujeme si i základní kritéria pro povinnost auditu. Přílohová část obsahuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu s vazbami na použitý účtový rozvrh. Odborný text zpracoval autorský kolektiv: Ing. Jana Pilátová, Ing. Jana Dlabačová, Ing. Jaroslav Jiřík a Ing. Monika Velková.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 10/2018