Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality 3/2018

Metodické aktuality 3/2018

Novinky v účetnictví podnikatelů a v daních z příjmů 2017 a 2018

119 Kč 79 Kč 71,82 Kč bez DPH

V závěru loňského roku byla publikována novela prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele, která přináší několik změn – ať již se jedná o změny v odpisování goodwillu, metodu ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky, nebo o změny ve vykazování některých položek účetních výkazů aj. Všechny tyto změny se týkají až účetního období započatého v roce 2018. Podrobný komentář pro Vás připravila Ing. Jana Pilátová, auditorka a prezidentka SÚ ČR.
Důležité daňové změny se týkají daní z příjmů. Některé z nich platí již pro rok 2017, většina je ale účinná až pro zdaňovací období započaté 1. 7. 2017 a později, v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. Vybraným daňovým změnám se ve svém příspěvku věnuje Ing. Jana Dlabačová, auditorka a daňová poradkyně.
Samostatný článek je věnován zdaňování příjmů daňových nerezidentů, které plynou ze zdrojů na území České republiky. Touto problematikou Vás provede Ing. Pavel Kyselák, specialista na oblast mezinárodního zdanění.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 3/2018