Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Účetnictví č. 8/2023

Účetnictví č. 8/2023

Srážková daň v účetnictví

205 Kč 183,04 Kč bez DPH

Hlavním cílem srážkové daně, tj. daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, kterou je povinen provést a odvést plátce příjmu, je především zajistit, aby daně byly placeny pravidelně po celý rok, nikoli jednorázově na konci roku. Připomeneme si legislativní rámec a základní pravidla, která platí pro výběr srážkové daně, a na konkrétních příkladech si vysvětlíme účetní řešení u vybraných druhů příjmů. Přístup k ocenění dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv k datu účetní závěrky se podle českých účetních předpisů a podle IFRS významně odlišuje. V ČR je v dané oblasti uplatňován výhradně koncept tzv. historických cen, kdy se původní pořizovací cena pouze snižuje, české účetní předpisy neumožňují zvýšit ocenění těchto dlouhodobých aktiv nad hranici pořizovací ceny, které by odráželo aktuální úroveň tržních cen. Významné rozdíly nalezneme i v oblasti investic do nemovitostí a biologických aktiv. Podrobně si rozebereme, jak k tomuto ocenění přistupují IFRS, včetně různých variant ocenění na bázi „fair value“. V jednom z dalších odborných článků jsme se zaměřili na problematiku spřízněných stran, a to nejen z pohledu právních, ale i auditorských předpisů.