Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Metodické aktuality č. 3/2023

Metodické aktuality č. 3/2023

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů 2022/2023 * Ochrana osobních údajů v praxi účetních

160 Kč 130 Kč 116,07 Kč bez DPH

Jak naznačuje samotný obsah březnového čísla, připravili jsme pro vás přehled aktualit a novinek z oblasti účetnictví a daní z příjmů. Součástí tzv. daňového balíčku 2023 byly (kromě změn zákona o DPH, kterým jsme se věnovali v MA č. 1/2023) také změny v daních z příjmů. Jedná se např. o novou úpravu paušální daně (zvýšení limitu pro vstup OSVČ do paušálního režimu, zavedení tří pásem zdanění na základě výše a charakteru příjmů), nové limity zdanitelných příjmů rozhodných pro povinnost fyzických osob podat daňové přiznání (platné poprvé pro přiznání za rok 2023) či zavedení nové daně z neočekávaných zisků (windfall tax). Přinesl ale i změny, které lze retroaktivně použít pro zdaňovací období roku 2022 – zde máme na mysli zejména možnost uplatnit mimořádné daňové odpisy pro hmotný majetek pořízený (uvedený do užívání) v roce 2022 a v roce 2023. Dopady do zákona o daních z příjmů měly také zákony přijaté v souvislosti s válkou na Ukrajině (např. u poskytnutých darů) či schválené navýšení minimální mzdy (daňové limity pro uplatnění daňového bonusu na děti, slevy za umístění dítěte či osvobození důchodů). Legislativních změn je mnoho a se všemi nejzásadnějšími se seznámíte v odborném komentáři daňové poradkyně a auditorky Ing. Jany Dlabačové. GDPR platí již pátým rokem a lze předpokládat, že v praxi jsme se naučili již správně nastavit procesy a postupy pro zpracování osobních údajů. Opakování je ale matkou moudrosti, a tak není od věci si připomenout základní pravidla a zásady, které musí (nejen) účetní dodržovat. Nezapomněli jsme ani na vaše dotazy, které do redakce časopisu zasíláte. Již dlouhá léta prostřednictvím našeho časopisu na ně odpovídáme a reagujeme na problémy, na které narážíte v praxi. Oblíbená rubrika je tu opět pro Vás.