Metodické aktuality č. 4/2023

V praxi se setkáváme s řadou nejasností i chybných postupů při výpočtu průměrného výdělku. Přestože průměrný výdělek je definován v zákoníku práce a právní úprava jeho zjišťování v něm obsažená je kogentní (tedy absolutně závazná, která nepřipouští odchylky), častokrát nejsou tyto zákonné postupy dodržovány, resp. jsou nesprávně aplikovány. Institut průměrného výdělku slouží nejen pro výpočet náhrady mzdy či platu zaměstnance, zákonných příplatků a dalších plnění v rámci pracovněprávního vztahu, ale také např. pro stanovení minimální výše odstupného, limitu náhrady škody způsobené zaměstnancem, pracuje s ním také úřad práce při výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Správné stanovení průměrného výdělku je tedy velmi důležité. V dubnovém čísle MA se dané problematice věnujeme z různých úhlů pohledu. Objasníme si, co je nutné znát pro výpočet průměrného výdělku, jaké existují formy průměrného výdělku a k jakým účelům se využívá. Výklad zahrnuje i komplikovanější případy a upozorňuje na některé zvláštnosti a výjimky (konto pracovní doby, použití pravděpodobného výdělku, dodržení nejnižší úrovně zaručené mzdy, jednorázová splatnost odměny z dohody aj.).
I v tomto čísle dostaly prostor dotazy z praxe. Věříme, že tyto informace oceníte a zpracované odpovědi Vám pomohou získat větší jistotu při řešení konkrétních situací, účetních a daňových problémů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 4. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2023

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
PhDr. Dagmar Kučerová

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚČELY

1. Využití průměrného výdělku v mzdové praxi

2. Rozhodné období pro zjištění průměrného výdělku
2.1. Vznik pracovního poměru v průběhu rozhodného období

3. Pravděpodobný výdělek
3.1. Shrnutí možností zjištění pravděpodobného výdělku

4. Průměrný výdělek a jeho zjištění
4.1. Hrubá mzda (plat) za rozhodné období
4.2. Odměny, prémie a části mzdy poskytnuté za delší období
4.3. Odpracovaná doba za rozhodné období

5. Formy průměrného výdělku (hodinový, měsíční hrubý a čistý)
5.1. Průměrný čistý měsíční výdělek pro účely úřadu práce
5.2. Stanovení čistého měsíčního průměrného výdělku
5.3. Průměrný výdělek a více pracovněprávních vztahů
5.4. Průměrný výdělek pro účely určení výše odstupného

6. Průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr
6.1. Jednorázová splatnost odměny z dohody
6.2. Nepravidelná výpomoc u dohod

7. Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

8. Vybrané případy použití průměrného výdělku
8.1. Náhrada škody z důvodu pracovního úrazu (nemoci zaměstnance)
8.2. Průměrný výdělek při odpovědnosti zaměstnance za způsobenou škodu
8.3. Průměrný výdělek při skončení pracovního poměru
8.4. Průměrný výdělek při odvolání vedoucího zaměstnance a neplatném
       rozvázání pracovního poměru
8.5. Průměrný výdělek pro účely konkurenční doložky
8.6. Průměrný výdělek pro náhradu mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti
       a karantény
8.7. Průměrný výdělek při poskytování nebo výplatě mzdy v cizí měně
8.8. Průměrný výdělek a přesčasová práce
8.9. Průměrný výdělek a svátek
8.10. Použití průměrného výdělku pro další příplatky dle zákoníku práce
8.11. Průměrný výdělek a konto pracovní doby
8.12. Použití průměrného výdělku pro překážky v práci
8.13. Průměrný výdělek a čerpání řádné dovolené

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Technické zhodnocení již odepsaného dlouhodobého hmotného majetku
2. Osobní auto pro podnikání
3. Překážka v práci na straně zaměstnavatele
4. Zaměstnávání invalidních důchodců – sleva na zdravotním pojištění
5. Oprava daňového dokladu z roku 2021
6. Zrušení vývozu celním úřadem
7. Chybně zaúčtovaná dohadná položka
8. Nadační fond - účtování příspěvku do fondu oprav SVJ
9. Zpětný (finanční) leasing
10. Daňový doklad bez DIČ odběratele - uplatnění nároku na odpočet DPH
11. Osobní automobil z autobazaru – bezúplatné poskytnutí či prodej z pohledu DPH
12. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY