Metodické aktuality č. 8/2022

Z pohledu zákona o DPH existuje několik možností, jak se stát osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty - může jít o registraci plátce DPH, nebo o registraci identifikované osoby. Institut plátce DPH většina daňových subjektů dobře zná, vědí, za jakých podmínek se plátcem DPH stávají a jaké povinnosti jsou s tím spojené. V případě tzv. identifikované osoby je situace horší. Často ani netuší, že přijetím nebo poskytnutím zákonem vymezeného (přeshraničního) plnění jim vznikla povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba. Ambicí tohoto čísla Metodických aktualit je shrnout aktuálně platná pravidla zákona o DPH pro registraci plátců daně a vysvětlit podmínky, za nichž se stávají osoby povinné k dani nebo právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, identifikovanými osobami. Věnujeme se rovněž situacím, kdy může být takováto registrace zrušena. A nezapomněli jsme ani na problematiku uplatňování nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace plátce. Aplikace příslušných pravidel je vysvětlena na praktických příkladech, v některých případech je výklad rozšířen o účetní souvislosti či pohled zákona o daních z příjmů.
Od 1. 10. 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Změny se dotýkají jak evidujících osob, tak osob povinných dle AML zákona (účetních, auditorů, daňových poradců aj.), proto je důležité se s nimi seznámit.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 10. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2022

Registrace a zrušení registrace plátce DPH a identifikované osoby
Ing. Václav Benda, Ing. Zdenka Cardová

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.

I. REGISTRACE A ZRUŠENÍ REGISTRACE PLÁTCE A IDENTIFIKOVANÉ OSOBY
   Z HLEDISKA DPH A ÚČETNICTVÍ

1. Úvod

2. Osoba povinná k dani

3. Obrat pro účely DPH

4. Registrace osoby povinné k dani jako plátce
4.1. Registrace plátce při překročení obratu
4.2. Registrace plátce se sídlem v tuzemsku ze zákona v ostatních případech
4.3. Registrace plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, ze zákona
4.4. Dobrovolná registrace plátce
4.5. Registrace provozovatele elektronického rozhraní

5. Registrace identifikované osoby
5.1. Registrace identifikované osoby ze zákona
5.2. Dobrovolná registrace identifikované osoby

6. Zrušení registrace plátce
6.1. Zrušení registrace plátce z moci úřední
6.2. Zrušení registrace plátce na žádost

7. Zrušení registrace identifikované osoby

8. Odpočet daně při registraci plátce

9. Snížení odpočtu daně při zrušení registrace plátce

II. STANOVISKA K DOTAZŮM Z OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

1. Uplatňování DPH u služeb v oblasti sportu
2. Poskytnutí veterinární péče
3. Prodejna cukrářských a pekařských výrobků – správná sazba DPH
4. Oprava jízdních kol a správné vystavení daňového dokladu
5. DPH u montáží a oprav klimatizačních a vzduchotechnických zařízení
6. Zámečnické práce a režim přenesení daňové povinnosti
7. Operativní leasing aut a uplatňování odpočtu DPH v poměrné výši
8. Nákup ojetého auta a jeho následný prodej
9. Dodání zboží s instalací do jiného členského státu
10. Dodání zboží do jiného členského státu – povinnost přiznat osvobozené plnění

III. NOVELA ZÁKONA O EVIDENCI SKUTEČNÝCH  MAJITELŮ – STRUČNÝ PŘEHLED
      DŮVODŮ A DŮSLEDKŮ

K vymezení pojmu skutečný majitel

Rozšíření osob se skutečným majitelem

Co musejí podle novely právnické osoby udělat? 

Další dopady – povinné osoby dle AML zákona

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY