Metodické aktuality č. 6/2022

Při plnění pracovních povinností často dochází k situacím, kdy zaměstnanec v souvislosti s výkonem práce utrpí újmu na svém zdraví. Pokud se stal zaměstnanci pracovní úraz nebo se u něho projevila nemoc z povolání, je zaměstnanec oprávněn po zaměstnavateli požadovat odškodnění. Pro tyto účely jsou zaměstnavatelé ze zákona pojištěni. K tomu, aby nároky zaměstnance mohly být co možná nejdříve a bez zbytečných sporů vyřešeny, je nezbytné dodržet určité postupy stanovené právními předpisy. Jaké povinnosti ukládá zákoník práce zaměstnancům i zaměstnavatelům a na jaké náhrady má zaměstnanec nárok? V jakých případech se zaměstnavatel může své odpovědnosti zprostit a tím i povinnosti nahradit nemajetkovou újmu? Na tyto otázky naleznete odpověď v červnovém čísle MA. Připojili jsme i několik daňových a účetních souvislostí.
Vítanou a čtenáři dlouhodobě kladně hodnocenou rubrikou jsou odpovědi na dotazy z praxe. Ani ty nechybí. Kromě účetních a daňových řešení jsme zařadili samostatný blok věnovaný pracovněprávní oblasti.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 6. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2022

Pracovní úrazy a nemoci z povolání
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., Ing. Jana Dlabačová

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

1. Odpovědnost zaměstnavatele za majetkovou a nemajetkovou újmu - úvodní poznámky

2.  Pojem pracovního úrazu 

3.  Pracovní úrazy v judikatuře

4.  Hlášení a vyšetřování pracovních úrazů 

5.  Pojem nemoci z povolání a postup při jejich uznávání 

6.  Podmínky odpovědnosti zaměstnavatele a zproštění se odpovědnosti 

7.  Postavení pojišťovny a zákonné pojištění

8.  Přehled jednotlivých náhrad
8.1.  Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
8.2.  Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
8.3.  Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
8.4.  Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
8.5.  Náhrada věcné škody
8.6.  Náhrada při zvlášť závažném ublížení na zdraví
8.7.  Náhrady při úmrtí zaměstnance 

9.  Covid-19 jako nemoc z povolání 

II. PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ Z POHLEDU DANÍ A ÚČETNICTVÍ

1.  Pracovnělékařské prohlídky
2.  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
     nebo nemoci z povolání
3. Náhrady při pracovním úrazu a nemoci z povolání

III. STANOVISKA K DOTAZŮM Z PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI

1.  (Ne)rovné odměňování
2.  Pracovní pohotovost
3.  Hromadné propouštění
4.  Změna termínu dovolené
5.  Práce ve svátek
6.  Evidence pracovní doby
7.  Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou
8.  Práce přesčas 

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM Z OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ

1. Práce z domova při rodičovské dovolené
2. Náklady na topení – sazba DPH uplatňovaná pronajímatelem
3. Dovoz zboží z Velké Británie do Litvy a následné dodání do Ruska
4. Spolupráce vývojové společnosti s univerzitou z pohledu DPH
5. Prodej domény ruské společnosti
6. Spropitné a odvod DPH
7. Kdo může být vystavovatelem faktury
8. Nové internetové připojení
9. Pronájem jachty z pohledu DPH

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY