Metodické aktuality č. 5/2022

Činnost účetních je velmi náročná, je spojena s řadou povinností i rizik. Profesní odpovědnost účetních je praxí často chápána velmi zúženě a je primárně spojována s odpovědností za chyby a škody, které účetní může při výkonu své činnosti způsobit klientovi porušením buď zákona, anebo smlouvy. Na podkladě nezbytného základu právní teorie i soudní judikatury si vysvětlíme, že ne každá chyba účetní musí nutně vést k povinnosti uhradit škodu. Záleží vždy na povaze pochybení a zejména na prokázání příčinné souvislosti mezi konkrétním jednáním a vznikem škody. Je však nezbytné na problematiku odpovědnosti nahlédnout i v rovině veřejnoprávní a odpovědět si na otázku, jaké sankce či tresty hrozí účetním za protiprávní jednání z pohledu trestního a přestupkového práva.
Neméně důležitým aspektem činnosti účetních, který by neměl být podceňován, je i procesní postavení účetních v rámci daňového řízení. Účetní bývá často v pozici tzv. třetích osob, může ale svého klienta zastupovat na základě udělené plné moci, či se ocitnout v roli osoby pověřené. Pochopení podstaty jednotlivých procesních institutů by mělo účetním pomoci v rozhodování o úpravě vztahů se svými klienty.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 5. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2022

Odpovědnost a závazky v praxi účetních
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.

Jednání účetních před správcem daně
Mgr. Václav Čepelák

I. ODPOVĚDNOST A ZÁVAZKY V PRAXI ÚČETNÍCH

1. Profesní odpovědnost a další „typy“ odpovědnosti
2. Prvky právní odpovědnosti
3. Profesní odpovědnost
4. Jednání de lege artis 
5. Trestněprávní odpovědnost
6. Správněprávní odpovědnost
7. Živnost účetního a její vazba na odpovědnost
8. Pojištění profesní odpovědnosti
9. Smlouva s klientem – typ smlouvy
10. Několik bodů k provádění základní identifikace a kontroly klienta ze strany účetních
      v souladu s požadavky AML zákona
11. Závěr

II. JEDNÁNÍ ÚČETNÍCH PŘED SPRÁVCEM DANĚ

1. Účetní vystupující v řízení bez zmocnění či pověření
2. Účetní v roli zmocněnce
3. Účetní v roli pověřené osoby
4. Účetní s pověřením k přístupu do daňové informační schránky
5. Závěrem

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Nákup pozemku částečně financovaný bankovním úvěrem
2. Příjmy ze závislé činnosti z Německa a povinnost podat daňové přiznání
3. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a příjem z nájmu bytu na Slovensku 
4. Provedení ročního zúčtování u zaměstnanců z Ukrajiny
5. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
6. Navrácení darované nemovité věci zpět a osvobození příjmu při prodeji 
7. Prodej podílů v s.r.o. a transformace na a.s. 
8. Prodej auta slovenskému plátci daně a možnost vrácení polské DPH 
9. DPH u přepravy zboží ze Švýcarska do ČR
10. Opakovaný soukromý nákup a prodej cenných papírů fyzickou osobou z pohledu DPH
11. Prodej osobního automobilu využívaného jednatelem i pro soukromé účely z pohledu DPH 
12. Příjmy z dividend z Francie
13. Český daňový rezident a práce pro zahraničního zaměstnavatele na home-office
      v České republice 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY