Metodické aktuality č. 4/2022

Rodinné podnikání má v České republice mnohaletou tradici. Je podporováno i ze strany státu formou speciálních projektů a programů, v jejichž rámci registrované rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti, splňující vládní definici „rodinného podniku“, mohou dosáhnout na zvýhodněné bankovní úvěry a záruky.
Společné podnikání členů rodiny může nabývat různých forem. V rámci tohoto čísla Metodických aktualit jsme se zaměřili jen na některé z nich, zejména na podnikání manželů a s tím související problematiku využívání majetku ve společném jmění manželů k podnikatelským aktivitám, na podnikání za účasti spolupracujících osob či podnikání členů rodiny sdružených ve společnosti. Vysvětlíme si také, kdy vzniká rodinný závod a na jakých principech je postaven. A společně si rozebereme daňová řešení jednotlivých variant z pohledu daně z příjmů.
V závěrečné části časopisu jsme dali prostor dotazům z oblasti účetnictví, daní a pracovního práva.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 4. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2022

Rodinné podnikání v podmínkách roku 2022
Ing. Ivan Macháček

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. RODINNÉ PODNIKÁNÍ V PODMÍNKÁCH ROKU 2022

1. Úvod

2. Podnikání manželů
2.1. Vymezení společného jmění manželů v občanském zákoníku
2.2. Právní řešení podnikání manželů
2.3. Obchodní majetek a jeho použití k podnikání manželů z hlediska daně z příjmů
2.4. Pronájem majetku ve společném jmění a daň z příjmů
2.5. Dary mezi manžely
2.6. Fakturace mezi manžely

3. Podnikání doma za účasti dalších osob
3.1. Výdaje na vybavení prostor k podnikání
3.2. Uplatnění výdajů na údržbu a opravy majetku
3.3. Uplatnění daňových odpisů
3.4. Výdaje na spotřebu elektrické energie, vody, plynu a vytápění
3.5. Výdaje na komunikaci
3.6. Možnost využití závazného posouzení správce daně

4. Rodinné podnikání za účasti spolupracující osoby a v rámci rodinného závodu
4.1. Vymezení spolupracujících osob
4.2. Příjmy a výdaje, které lze rozdělit na spolupracující osobu
4.3. Výše příjmů a výdajů, které lze rozdělit na spolupracující osobu
4.4. Kdy je z hlediska optimalizace vhodné využít spolupráce osob?
4.5. Povinnosti spolupracující osoby
4.6. Podnikání v rámci rodinného závodu
4.7. Rodinný závod a členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu – daňové řešení
4.8. Nový pohled na tzv. rodinný podnik

5. Podnikání společníků sdružených ve společnosti
5.1. Základní znaky společnosti
5.2. Práva a povinnosti společníků
5.3. Zánik členství společníka a zánik společnosti
5.4. Společnost a daň z příjmů
5.5. Daňové odpisování hmotného majetku
5.6. Kdy musí vést společník (fyzická osoba) účetnictví?
5.7. Spolupráce osob se společníkem sdruženým ve společnosti

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Přijaté zálohy či splátky na cestovní službu a povinnost odvést DPH
2. Ukončení paušálního režimu a platby záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění
3. Povolávací rozkaz pro zaměstnance z Ukrajiny a pracovněprávní souvislosti
4. Zaměstnávání ukrajinských uprchlíků z pohledu zdravotního pojištění
5. Nabytí pohledávky postoupením
6. Identifikovaná osoba a spolupráce s platformou UBER
7. Zahraniční fyzická osoba a povinnost vést účetnictví
8. Zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny
9. Výstavba bytového domu – účtování
10. Manipulační plocha - pokládka nové dlažby
11. Konkurenční doložka

Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY