Metodické aktuality č. 2/2022

Na kontrolu v pracovněprávní oblasti by měl být připraven každý zaměstnavatel. Pokud chcete získat základní povědomí o tom, co vše může být předmětem kontroly, jak taková kontrola probíhá, jak se zachovat, pokud jsou zjištěny určité nedostatky, a jaké pokuty mohou být uloženy za přestupky v oblasti pracovněprávních vztahů, objednejte si druhé letošní číslo Metodických aktualit. V části věnované programu Antivirus shrnujeme nejčastější pochybení zaměstnavatelů při podávání vyúčtování pro přiznání příspěvku, dozvíte se také, jaké dokumenty je nutné doložit při následné kontrole úřadem práce.
V dalším odborném bloku se věnujeme slevám na dani fyzických osob dle § 35ba zákona o daních z příjmů, zejména pak podmínkám uplatnění slevy na dani na manžela a daňového zvýhodnění na dítě.
Nechybí ani dotazy z praxe z oblasti účetnictví a daní.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 2. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 2/2022

Zaměstnavatel a kontroly inspektorátu práce i úřadu práce
PhDr. Dagmar Kučerová

Daňové slevy fyzické osoby v roce 2022
Ing. Ivan Macháček

I. ZAMĚSTNAVATEL A KONTROLY STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE I ÚŘADU PRÁCE ČR

1. Inspektorát práce, organizační struktura a místní příslušnost

1.1. Právní úprava

1.2. Kontrolní činnost inspektorátu práce

1.3. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
1.3.1. Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance
1.3.2. Přestupky na úseku rovného zacházení se všemi zaměstnanci
1.3.3. Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců
1.3.4. Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných
          mimo pracovní poměr
1.3.5. Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců
1.3.6. Přestupky na úseku náhrad
1.3.7. Přestupky na úseku pracovní doby
1.3.8. Přestupky na úseku dovolené
1.3.9. Přestupky na úseku bezpečnosti práce
1.3.10. Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců
1.3.11. Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání

1.4. Kontrolní činnosti inspektorátu práce v roce 2020

2. Průběh kontrolní činnosti

2.1. Podnět ke kontrole a zahájení kontroly
2.2. Pověření ke kontrole a oprávnění inspektora
2.3. Další práva a povinnosti inspektorů
2.4. Práva a povinnosti kontrolované osoby (zaměstnavatele)
2.5. Protokol o kontrole
2.6. Námitky proti protokolu
2.7. Přestupkové řízení

3. Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus

3.1. Antivirus aktuálně
3.2. Postup při poskytování příspěvku
3.3. Časté chyby při podání vyúčtování
3.4. Kontroly Úřadem práce ČR
3.5. Prokázání karantény nebo izolace
3.6. Obrana proti vrácení příspěvku Antivirus

II. PROBLEMATIKA DAŇOVÝCH SLEV FYZICKÉ OSOBY V ROCE 2022

1. Přehled slev na dani fyzické osoby a jejich uplatnění

2. Podmínky pro uplatnění slevy na dani na manžela (manželku)

3. Daňové zvýhodnění na dítě a podmínky pro uplatnění daňového bonusu

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Provozování dešťové kanalizace a DPH
2. Stravné na pracovní cestě a práce přesčas
3. Registrace k DPH a odpočet daně ze zásob
4. Paušální výdaj na dopravu
5. Výpověď podaná zaměstnancem a její účinné doručení
6. Archivace vnitřních účetních dokladů (výdejky ze skladu)
7. Uplatnění DPH u dodání prádelenské technologie
8. Vyčlenění majetku ze společnosti s ručením omezeným

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY