Metodické aktuality č. 1/2022

Před Štědrým dnem nabyly účinnosti dva důležité zákony, které zavádějí opět „izolačku“ a přinášejí změny v poskytování ošetřovného. Každoročně dochází s nástupem nového roku k úpravě hranic příjmů odvozovaných od výše průměrné mzdy, které souvisejí s posuzováním účasti na nemocenském pojištění a s výpočtem výše dávek nemocenského pojištění či náhrady mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální mzda, mění se i výše penále v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Změn je mnoho a jejich kompletní přehled najdete v lednovém čísle MA. Toto číslo však nabízí více. Podrobněji se věnuje problematice zaměstnávání cizinců, a to jak z pohledu zdanění, tak i odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a na konkrétních příkladech vysvětluje změny DPH v oblasti služeb cestovního ruchu.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 1. 2022

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 1/2022

Sociální a zdravotní pojištění 2022 a vybrané daňové aktuality
Kolektiv autorů

I. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2022
(Ing. Marta Ženíšková)

Úvod

A. Změny od 1. 1. 2022 v návaznosti na průměrnou mzdu
1. Průměrná mzda
2. Redukční hranice v nemocenském pojištění
3. Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy
4. Maximální vyměřovací základ
5. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění

B. Změny od 1. 1. 2022 v návaznosti na minimální mzdu

C. Změny od 1. 1. 2022 v nemocenském pojištění
1. Změny v poskytování otcovské
2. Změny v poskytování ošetřovného
3. Změny v poskytování dlouhodobého ošetřovného

D. Změny ve výši penále

E. Změna v oznamovací povinnosti zaměstnavatele

F. Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při onemocnění Covid-19

G. Mimořádný příspěvek („Izolačka“)

H. Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných

II. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ NEJEN Z POHLEDU POJIŠTĚNÍ A ZDANĚNÍ VČETNĚ ZAHRANIČNÍHO HOME-OFFICE
(Mgr. Magdaléna Vyškovská)

1. Kdo má volný přístup na trh práce v České republice

2. Kdo nemá volný přístup na trh práce v České republice

3. Kam platit za zaměstnance pojištění
3.1. Pravidla pro určení příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení v Evropské unii,
       Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku
3.2. Pravidla pro určení příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení na základě
       dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení
3.3. Pravidla pro určení příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení u občanů
       nesmluvních států

4. Kam platit za zaměstnance daň z příjmů ze závislé činnosti

5. Závěr

III. ZMĚNY DPH U SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU
(Ing. Milena Otavová, Ph.D., Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.)

1. Změna ve stanovení základu daně
2. Opravy základu daně
3. Povinnost přiznat daň u poskytnutí cestovní služby
4. Poskytnutí cestovní služby mimo území Evropské unie – letecká přeprava

IV. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Doklady prokazující nárok na daňové zvýhodnění na dítě
2. Přídavek na dítě - potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů
3. Odměňování dobrovolných hasičů
4. Statická zatěžovací zkouška a režim DPH
5. Poradenská činnost na kosmetické výrobky německé firmy

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY