Metodické aktuality č. 8/2021

Již od roku 2014 existuje vykazovací povinnost pro vymezený okruh právnických osob, které provádějí transakce se spojenými osobami. Tyto právnické osoby musí vyplnit samostatnou zvláštní přílohu přiznání k dani z příjmů. Údaje o transakcích mezi spojenými osobami správci daně analyzují a využívají je při své kontrolní činnosti. Převodní ceny jsou v poslední době stále častějším předmětem daňových kontrol. Důvod je zřejmý - obava z možného krácení daní a daňových úniků. V České republice zatím neexistuje zákonná povinnost zpracovat dokumentaci k převodním cenám. Přesto její vyhotovení lze jen doporučit. Může sloužit jako vhodný důkazní prostředek při prokazování, že ceny sjednané mezi spojenými osobami jsou v souladu s principem tržního odstupu. Dokumentace je tak účinným nástrojem, jak se vyhnout případnému doměření daně a souvisejícím sankcím. V říjnovém čísle MA naleznete důležité aktuální informace, které Vám umožní základní orientaci v dané problematice.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 11. 10. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2021

Převodní ceny v České republice v aktuální praxi roku 2021
Mgr. Ing. Radim Bláha, Ing. David Ondroušek

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. Převodní ceny v České republice v aktuální praxi roku 2021

1. Daňové a právní aspekty převodních cen 
2. Definice spojených osob
3. Vyjádření principu tržního odstupu
4. Srovnávací analýza
5. Funkční a rizikový profil podniku v praxi
6. Typy funkčních profilů a jejich vliv na cenotvorbu
7. Metody stanovení převodních cen a jejich praktické použití
8. Dokumentace převodních cen
9. Benchmark nezávislých údajů
10. Převodní ceny v účetnictví
11. Nesprávně stanovené převodní ceny, zjištění a jejich náprava0
12. Vliv pandemie COVID-19 na převodní ceny

II. Stanoviska k dotazům

1. Nákup surovin ze Slovenska
2. Účtování vlastní výroby v půjčovně
3. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – sleva na dani z příjmů
4. Příjem člena kontrolní komise SVJ
5. OSVČ - postupné ukončování lékařské praxe a paušální režim
6. Nárok na odpočet DPH u zaplacené zálohy za nákup stavebního pozemku
7. Nájem místnosti pro home office a DPH
8. Rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby
9. Zaplacená záloha na pozemek a nárok na odpočet daně při registraci k DPH
10. Dovoz zboží ze třetí země – clo a DPH
11. Příjmy fyzické osoby z poskytování ubytovací služby

Okénko odborné angličtiny