Metodické aktuality č. 7/2021

Služby cestovního ruchu jsou velmi specifickou oblastí podnikání. To potvrzuje i zákon o dani z přidané hodnoty, který obsahuje speciální ustanovení upravující zvláštní režim pro cestovní služby. Z hlediska správného uplatnění DPH je v první řadě nezbytné identifikovat, zda se jedná o cestovní službu tak, jak ji definuje zákon, a na tomto základě následně stanovit, kdy vzniká poskytovateli povinnost uplatnit zvláštní režim. Vysvětlíme si základní principy a aplikaci tohoto režimu dle úpravy platné pro rok 2021. Zaměřili jsme se i na účetní zachycení vybraných případů, včetně účtování voucherů. Zpracované praktické příklady nabízejí možné postupy účtování u cestovních kanceláří či cestovních agentur.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 9. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2021

Daňové a účetní aspekty u poskytovatelů cestovních služeb
Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.,
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. Daňové a účetní aspekty u poskytovatelů cestovních služeb

1. Uplatňování DPH u poskytovatelů cestovních služeb
1.1. Použití zvláštního režimu pro cestovní služby
1.2. Stanovení místa plnění a povinnost přiznat daň 
1.3. Základ daně a výpočet daně na základě přirážky
1.4. Nárok na odpočet daně u nakoupené služby cestovního ruchu u zvláštního režimu
1.5. Poskytnutí cestovní služby mimo území Evropské unie
1.6. Služba cestovního ruchu poskytnutá z vlastních kapacit
1.7. Situace, kdy se nepoužije zvláštní režim pro cestovní službu
1.8. Zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby
1.9. Přeprava osob
1.10. Souhrnný příklad na problematiku DPH u cestovních kanceláří z daňového i účetního pohledu

2. Účetní aspekty u poskytovatelů cestovních služeb
2.1. Provize z prodaných zájezdů a její účetní zachycení z pohledu cestovní kanceláře a cestovní agentury
2.2. Účetní zachycení poukázek v cestovním ruchu 

3. COVID-19 podpora cestovního ruchu

II. Stanoviska k dotazům

1. COVID bonus pro zdravotnické pracovníky
2. „Izolačka“ – účtování 
3. Nákup antigenních testů 
4. Exekuční srážky při narození dítěte
5. Manžel ve vazbě jako vyživovaná osoba 
6. Peněžitý příspěvek na stravování ve vztahu k exekuci a insolvenci 
7. Exekuční srážky ze mzdy a schválení oddlužení zaměstnance

Okénko odborné angličtiny