Metodické aktuality č. 7/2020

Koncem června byla ve Sbírce zákonů publikována dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Obsahuje řadu věcných změn i některé nové instituty pracovního práva. Za všechny lze zmínit např. novou úpravu výpočtu dovolené, institut sdíleného pracovního místa, změny v oblasti vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb, doručování písemností, podmínek výpovědi zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Je třeba se s nimi důkladněji seznámit a vědět, které novinky již nabyly účinnosti (od 30. 7. 2020) a co se změní v oblasti pracovního práva s příchodem nového roku. Aktuální číslo Metodických aktualit Vám přináší odborný komentář, který by vám měl ulehčit orientaci ve schválených změnách a pomoci pochopit jejich podstatu.
Skončit pracovní poměr je možné jen způsoby, které jsou upraveny v zákoníku práce. Každý z nich má svá specifika a ta si podrobně vysvětlíme v dalším odborném bloku. Seznámíme Vás i se související aktuální judikaturou.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 7. 9. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 7/2020

Novela zákoníku práce v roce 2020
z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance
Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Skončení pracovního poměru
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

I. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE V ROCE 2020 Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

Úvod

1. Výpověď daná zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů

2. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa

3. Zrušení ustanovení o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví

4. Změny v oblasti právní úpravy platu

5. Změny v úpravě překážek v práci

6. Nová koncepce výpočtu dovolené

7. Změny v oblasti náhrady majetkové a nemajetkové újmy v případě úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

8. Zrušení obecné povinnosti zaměstnavatele vydávat při skončení pracovního vztahu založeného dohodou o provedení práce potvrzení o zaměstnání

9. Sdílené pracovní místo

10. Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb

11. Stavení běhu lhůt v pracovněprávních vztazích

12. Doručování písemností

13. Změny v právní úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Shrnutí

II. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

1. Úvodem

2. Odstoupení od pracovní smlouvy (§ 34 odst. 3 a 4 zákoníku práce)

3. Zrušení ve zkušební době (§ 66 zákoníku práce)

4. Uplynutí sjednané doby (§ 65 zákoníku práce)

5. Dohoda o rozvázání pracovního poměru (§ 49 zákoníku práce)

6. Výpověď zaměstnance (§ 51 a § 51a zákoníku práce)

7. Výpověď zaměstnavatele (§ 52 zákoníku práce)
7.1. Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části [§ 52 písm. a) zákoníku práce]
7.2. Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části [§ 52 písm. b) zákoníku práce)]
7.3. adbytečnost zaměstnance [§ 52 písm. c) zákoníku práce]
7.4. Ztráta zdravotní způsobilosti – pracovní úraz, nemoc z povolání [§ 52 písm. d) zákoníku práce]
7.5. Ztráta zdravotní způsobilosti – obecné onemocnění [§ 52 písm. e) zákoníku práce]
7.6. Předpoklady a požadavky na zaměstnance [§ 52 písm. f) zákoníku práce]
7.7. Porušování povinností zaměstnance [§ 52 písm. g) zákoníku práce]
7.8. Porušování povinností zaměstnance během dočasné pracovní neschopnosti [§ 52 písm. h) zákoníku práce]

8.  Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (§ 55 zákoníku práce)

9. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem (§ 56 zákoníku práce)

10. Zvláštní důvody u cizinců (§ 48 zákoníku práce)

11. Smrt zaměstnavatele (§ 342 zákoníku práce)

12. Smrt zaměstnance (§ 328 zákoníku práce)

13. Odstupné (§ 67 zákoníku práce)

14. Podpora v nezaměstnanosti (§ 39 – § 57 zákona o zaměstnanosti)

15. Hromadné propouštění (§ 62 zákoníku práce)

16. Potvrzení o zaměstnání a další dokumenty (§ 313 – § 315 zákoníku práce)

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY