Metodické aktuality č. 6/2020

Konec 20. století a začátek 21. století je ve znamení nových moderních technologií a digitalizací, setkáváme se s nimi ve svém osobním životě, v zaměstnání, při výkonu své profese. Díky nim mohly vzniknout virtuální měny, resp. kryptoměny, které se stále více dostávají do našeho povědomí (nejstarší a nejznámější z nich je bitcoin). Lidé nebo obchodní společnosti do nich investují, začínají v nich platit nakoupené zboží či služby, těží je. To byl také impuls, proč se účetní a daňoví poradci začali v posledních letech intenzivněji zajímat o jejich účtování a zdanění. Jednoznačnou oporu v české legislativě zatím nenajdeme. O to důležitější je pochopit fungování kryptoměn a znát účel, proč je daný subjekt pořizuje. Na řadu otázek souvisejících s problematikou kryptoměn byste mohli nalézt odpověď v našem časopisu.
V souvislosti s pandemií koronaviru řeší zaměstnavatelé řadu problémů. K těm nejčastějším nabízíme právní výklad.
Doufáme, že závěrečný odborný blok obsahující zpracovaná stanoviska k dotazům vám pomůže při řešení účetních i daňových případů v praxi.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 6. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2020

Kryptoměny z účetního a daňového pohledu
Hana Trnková Kocourková

Koronavirus – praktický průvodce zaměstnavatele
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. KRYPTOMĚNY Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU

1. Základní informace ke kryptoměnám
2. Legislativa
3. Kryptoměny v obchodních společnostech a podnikání
4. DPH
5. Fyzické osoby a kryptoměny
6. AML a trestní právo

II. KORONAVIRUS - PRAKTICKÝ PRŮVODCE ZAMĚSTNAVATELE

1. Karanténa
2. Překážky v práci 
3. Návrat do zaměstnání 
4. Úsporná opatření 

III. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Výnos advokáta - úroky z úschovy z pohledu DPH
2. Benefity pro vybrané zaměstnance
3. Splátkový kalendář a daňové opravné položky
4. Společník společnosti – registrace k DPH z titulu překročení obratu
5. Výpočet nároku na řádnou dovolenou
6. Paušální výdaj na dopravu a povinnost vést knihu jízd
7. Prodej obchodního podílu a sestavení účetní závěrky
8. Účetní jako zaměstnanec a jednání za  společnost
9. Realizace vsaku dešťové vody
10. Registrace patentu (ochranné známky) na Slovensku
11. Bytové družstvo – poplatek za souhlas s podnájmem bytu 
12. Dary na transparentní účet
13. Prodej potravin a související náklady na dopravu
14. Poskytnutí software slovenskému neplátci DPH
15. Instalace tepelných čerpadel v jiném členském státě EU
16. Zprostředkování pojištění a povinná registrace k DPH
17. Doprava osob visutou lanovkou – oprava výše DPH
18. Reklama a propagace sportovní akce z pohledu DPH
19. Přepočet cizí měny pro účely daně z příjmů
20. Oprava auta a pojistné plnění od pojišťovny

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY