Metodické aktuality č. 9/2019

Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. K tomu, aby nedocházelo ke zbytečným chybám a případným soudním sporům, je třeba poměrně detailně znát platnou právní úpravu a především ji správně aplikovat. Někdy ani podrobná znalost příslušné legislativy nestačí. Pracovněprávní předpisy nebývají vždy jasné a častokrát připouštějí různé výklady, nepamatují také na všechny situace, které praxe přináší. Pak přicházejí na řadu výklady soudů, které řeší sporné situace a jejichž judikatura oblast práva dotváří. Na nejčastější chyby v jednání zaměstnavatelů a zaměstnanců a výkladové problémy v pracovněprávní oblasti se ve svém článku zaměřila doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Dané téma zpracovala s využitím aktuální judikatury Nejvyššího soudu či Ústavního soudu a praktických příkladů. Věříme, že vám pomůže lépe se orientovat v problémových otázkách.
I v tomto čísle naleznete odpovědi na dotazy z praxe, které tradičně do Metodických aktualit zařazujeme.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 14. 10. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2019

Zákoník práce z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance
Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Dotazy z praxe
Kolektiv autorů

I. ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
   
A VÝKLADOVÉ PROBLÉMY PŘI APLIKACI PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVY V PRAXI

Úvod

1. Závislá práce, nelegální práce a tzv. Švarc systém

2. Pracovní smlouva
2.1. Druh práce v pracovní smlouvě a pracovní náplň
2.2. Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště v pracovních smlouvách
2.3. Výkon práce zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele (home working, home office) 
2.4. Zkušební doba
2.5. Pracovní poměr na dobu určitou

3. Skončení pracovního poměru
3.1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 
3.2. Výpověď 
3.2.1. Výpověď ze strany zaměstnavatele 
3.2.2. Zákaz výpovědi v ochranné době 
3.2.3. Odstupné 
3.3. Okamžité zrušení pracovního poměru 
3.4. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

4. Uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

5. Žaloba na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru

6. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
6.1. Dohoda o provedení práce 
6.2. Dohoda o pracovní činnosti 
6.3. Společná ustanovení 

7. Odměňování závislé práce 
7.1. Minimální mzda a zaručená mzda 
7.1.1. Minimální mzda 
7.1.2. Zaručená mzda 
7.2. Příplatky – vybrané aspekty
7.2.1. Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas 
7.2.2. Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek 
7.2.3. Mzda za noční práci
7.2.4. Mzda za práci v sobotu a v neděli 
7.3. Pravděpodobný výdělek 

8. Dokumenty vydávané zaměstnavatelem v v souvislosti se skončením základních
    pracovněprávních vztahů 

8.1. Potvrzení o zaměstnání 
8.2. Posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek) 
8.3. Žaloba na obsah potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku

Závěr

II. STANOVISKA K DOTAZŮM 

1. Elektronická faktura 
2. Vyúčtování zálohy na přelomu roku 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY