Metodické aktuality č. 6/2019

Koncem března byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dlouho očekávaný daňový balíček 2019, který zahrnuje novely několika daňových zákonů. Mezi jinými se dotkl daně z přidané hodnoty či daní z příjmů. Většina změn, které přináší novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb., nabyla účinnosti 1. 4. 2019, pro některé platí přechodné období, u některých byla účinnost posunuta až na rok 2020 nebo 2021. Změny ve výpočtu a zaokrouhlování DPH, definice obvyklé ceny, nová pravidla pro uplatňování DPH u poukazů, nová úprava opravy základu daně v případě nedobytných pohledávek či úprava odpočtu v případě významné opravy nemovité věci – to je jen malý příklad novinek, které se musíme v praxi naučit aplikovat. V rozsáhlém komentáři jsou vysvětlena nejvýznamnější nová či novelizovaná ustanovení, a to s využitím řady praktických příkladů. Věříme, že vám pomůže rychleji se zorientovat v nové právní úpravě a předejít tak chybám.
Na závěr tohoto čísla připojujeme několik důležitých informací k novele zákona o daních z příjmů.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 13. 5. 2019

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 6/2019

Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 4. 2019
Ing. Václav Benda

I. ZMĚNY ZÁKONA O DPH V ROCE 2019

1. Úvod 

2. Změny ve vymezení pojmů

3. Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019

4. Uplatňování DPH u poukazů a vznik povinnosti přiznat daň

5. Vznik povinnosti přiznat daň a den uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

6. Daňové doklady a změny v roce 2019

7. Základ daně a výpočet daně

8. Oprava základu daně

9. Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

10. Sazby daně

11. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

12. Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

13. Změny v pravidlech pro odpočet daně

14. Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění 

15. Správa DPH v tuzemsku a kontrolní hlášení

II. NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY